Agenturer til salgs

Lang erfaring • Personlig service • Skandinavisk nettverk

Agenturer til salgs

Segmentet agentur-, grossist- og engros-bedrifter er en av Connectos største kundegrupper. Til disse har Connecto Bedriftsmegling funnet mange nye eiere og vekstpartnere. Selv om kundenes produkter varierer, fra ammeklær til analyseinstrumenter, er prosessen og arbeidsmetodikken lik for å finne flere og forskjellige interessenter.

Det er mange i Connectos kontaktdatabase som er interessert av agenturer til salgs.

Ønsker å bli oppdatert når vi får nye oppdrag? Ønsker å bli kontaktet av en bedriftsmegler?

Skandiaviske samarbeidspartnere

Connecto har et utvidet nedslagsfelt gjennom bedriftsmeglere i Sverige og Danmark:

Bedrifter til salgs

Svensk Företagsförmedling

+46-13312804
Bedrifter til salgs

Virksomhedsbørsen

+45-70200416

Connecto Bedriftsmegling AS

Telefon
Besøk

Thunes vei 2
0274 Oslo

Hurtigmelding
Invalid Email
Invalid Number